Miljöstyrningsrådets upphandlingspris går i år till den centrala upphandlingsenheten inom Malmö stads serviceförvaltning. Näringsminister Annie Lööf delade ut priset ”utmärkt hållbar upphandlare” på konferensen Hållbar upphandling 2012 i Stockholm.

Sanny Hell, upphandlingschef på serviceförvaltningen i Malmö stad, gläds över intresset för enhetens arbete:

– Vi arbetar strategiskt och får med oss beställarna genom utbildning och ett system som gör det enkelt för dem att beställa miljövänliga och etiska produkter. Vi arbetar även för att underlätta för små och medelstora företag att vinna avtal, säger han.

Detta är femte gången som Miljöstyrningsrådet delar ut priset. Syftet är att uppmärksamma upphandlare som arbetar seriöst och innovativt med miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling.

– Malmö stads arbete med att bjuda in leverantörer för att skapa en bättre dialog är ett steg på vägen, säger jurymedlemmen Sven-Eric Hargeskog.

Priset går till en kommun som under senare år fått en hel del kritik för bristande rutiner runt upphandling. Störst har problemen varit inom enheten Kommunteknik som bland annat gjort en mycket uppmärksammad snöröjningsupphandling. Enligt Sydsvenskan planeras en omorganisation.

Det delades också ut ett leverantörspris. Årets ”utmärkt hållbar leverantör” gick till tvätteriföretaget Textilia.