Jacob Kjær skyller på lönekostnaderna. Foto: Stig Stasig.
Danska statsjärnvägens offensiva utlandssatsning håller på att haverera. Det av First Group och DSB samägda DSB First vann upphandlingen av Öresundstrafiken med vad som allmänt beskrivs som ett alltför lågt bud. I höstas tog Veolia Transport över driften sedan konkurs hotat för det dansk-skotska bolaget.

Nu finns det risk för upprepning. Västtrafik förbereder för att en annan entreprenör på kort varsel ska kunna ta över den pendeltågs- och regiontrafik som DSB Väst bedriver i Västra Götaland.

– Med den information Västtrafik fått om de ekonomiska problemen inom DSB Väst så måste vi agera, säger Roger Vahnberg, vice vd för Västtrafik.

DSB Väst befinner sig i ekonomisk kris efter att ha lagt ett underbud. Företagets förluster anges till 100 miljoner kronor per år.

Företaget har upprepade gånger varnats av Västtrafik för brister i den tjänst som upphandlats. Så sent som i februari fick DSB Väst ytterligare tre månader till förbättringsåtgärder eftersom detta bedömdes ge mindre problem för resenärerna än ett i förtid brutet avtal.

DSB Västs pressade ekonomiska situation betyder att man har svårt att leva upp till de krav som Västtrafik ställer. Jacob Kjær, vd i DSB och styrelseordförande i DSB Väst, förklarar förlusterna med höga lönekostnader.

– Vi tvingas erkänna att den tidigare ledningen i DSB Sverige fattade en del felaktiga beslut. Detta avspeglar sig i drift- och personalomkostnaderna, som är allt för höga.

För att trafikanterna inte ska drabbas pågår nu förhandlingar. I samtalen ingår Västtrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik. Målet är att lösa situationen så snabbt som möjligt:

– Det är ännu för tidigt att säga om det kommer att krävas ett operatörsbyte, enligt Roger Vahnberg.