Granatäpple till Monica Sihlén på MSR. Foto: Micaela Abreu.
Miljöstyrningsrådet har brutit dödläget när det gäller upphandlingar av livsmedel och förmått aktörerna lämna sina skyttegravar. För det prisades Miljöstyrningsrådet med organisationen Kost & Närings utmärkelse ”Årets granatäpple” under Kostdagarna i Stockholm.

I juryns motivering konstateras att rådet har skapat en fristad för gemensamma, konstruktiva diskussioner om förutsättningarna för framtida upphandlingar. Detta beskrivs som ett lika viktigt som välkommet initiativ.

Också de som gjort minst för maten uppmärksammades under konferensen. Det klart mindre smickrande priset ”Årets äppelskrutt” tillföll Menigo samt Martin & Servera.

Karin Lidén, ordförande i Kost & Näring, berättar att båda grossisterna hade representanter på Kostdagarna och att man tog priset med jämnmod. Hon poängterar att syftet med ”äppelskruttarna” inte är att nedvärdera:

– Vi vill uppmärksamma företagen på hur vi ser på situationen för att kunna förbättra dialogen.

Enligt juryn utmärks Menigo och Martin & Servera av storstilade ord och löften som successivt skrumpnat till en beklaglig blandning av borttappat kundfokus. Slentriandoftande begäranden om överprövningar uppskattas föga av Kost & Näring. Detsamma gäller för det enerverande ofoget att obemärkt försöka ersätta beställda varor med andra varumärken.

– I fjol gick granatäpplet till jordbruksminister Eskil Erlandsson för hans Matlandsarbete medan skrutten hamnade hos SKL, berättar Karin Lidén.

Kost & Näring bildades år 1921 och har idag 1 200 medlemmar. Medlemmarna arbetar inom området kost och nutrition som till exempel måltidsverksamhet i offentlig och privat regi, kostrådgivning och nutritionsbehandling.