I februari 2010 dömde kammarrätten Kalix kommun att göra om den upphandling av bevakningstjänster som kommunen gjort med hjälp av SKL Kommentus. Enligt domen är utvärderingsmodellen otydligt formulerad.

När kommunen i september i fjol ännu inte hade kommit till skott valde Nord Security Bevakning att lämna in en JO-anmälan. JO håller med bevakningsbolaget. Kommunen, som såväl innan som efter kammarrättens dom anlitat Securitas för bevakningstjänster, har gjort sig skyldig till domstolstrots.

Kalix kommun anser att det är ”olyckligt för alla parter” att denna upphandling tagit lång tid att slutföra. De olägenheter som därmed kan ha vållats beklagas.

Att upphandlingen dragit ut på tiden har att döma av svaret till JO en rad förklaringar. Det handlar om en kombination av handläggarbyte, omorganisation och omanalys av behovet av köpta uppdrag.

Löftet är att se över befintliga rutiner för att frågor som denna ska kunna undvikas i framtiden. Det räcker dock inte för att förhindra kritik.

Först den 24 oktober 2011, efter ett år och åtta månader, fattade kommunen ett nytt upphandlingsbeslut. Den långa handläggningstiden är enligt JO oacceptabel. Kommunen förtjänar kritik.