Ulrica Dyrke ser motsägelser. Foto: Linus Hallgren.
Linköpings kommun konkurrerar med privata företag om uppdrag i grannkommunen Norrköping. Trots att Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping, i fjol lovade att avveckla Stadspartners verksamhet i Norrköping deltar företaget i nya upphandlingar.

– Det känns som mot all sundhet att ett kommunalägt bolag i Linköping ska verka i Norrköpings kommun, säger Hans Josefsson, vd för Green Landscaping, till Corren.

Upphandlingen av parkskötsel, värd 2,5 miljoner kronor, är inte den enda där Green Landscaping mött konkurrens från Stadspartner som är ett dotterbolag till Tekniska verken i Linköping. Förra gången gällde det skötseln av Himmelstadslundsfältet i Norrköping.

På Företagarna är man överraskade över att Stadspartner fortfarande jagar affärer utanför den egna kommunen. Enligt lagen får kommuner inte bedriva verksamhet inom det egentliga näringslivets område. Kommuner får inte heller bedriva verksamhet utanför sitt eget geografiska område.

– Stadspartner bör ta tag i avvecklandet av sin verksamhet i Norrköping i ljuset av dessa regler, säger Ulrica Dyrke, konkurrensexpert inom Företagarna.

Paul Lindvall bekräftar att en försäljningsprocess pågår, men att företaget måste drivas vidare så länge det inte är sålt. Allt för att säkra de anställdas trygghet och att inte i onödan sänka priset på företaget.

– Detta är anmärkningsvärt. Det ger motsägelsefulla signaler kring avvecklandet, säger Ulrica Dyrke.