Svenska åsikter och erfarenheter kommer inte att försvinna i mängden när Regionkommittén lämnar sitt svar på EU-kommissionens förslag till reformerat upphandlingsdirektiv. För det borgar två svenskor.

Den svenska politikern Catarina Segersten Larsson från Landstinget i Värmland har utsetts till Regionkommitténs rapportör. Hon har i sin tur valt Eva Sveman, förbundsjurist på SKL, som sin expert.

– Ett både viktigt och roligt uppdrag, säger Eva Sveman som även är förordnad expert i Upphandlingsutredningen. Jag och Catarina Segersten Larsson känner varandra väl efter tidigare samarbeten.

Som expert kommer Eva Sveman att få inflytande över svaret på kommissionens förslag. Har du någon hjärtefråga?

– Ja, jag vill se förenklingar. Betydande förenklingar. Ett krångligt regelverk runt upphandling missgynnar alla – både företag och upphandlande myndigheter och enheter.

Eva Sveman är just hemkommen efter några dagar i Bryssel. Hon berättar att hon är långt från ensam om att tycka att det förslag som kom i december tillför för många detaljregler och därmed blir för komplicerat:

– En katastrof för små och medelstora företag. Så sammanfattas förslaget av exempelvis den danska handelskammarens representant på EU-parlamentets hearing om direktivförslaget.

Finns det inga bra saker i förslaget?

– Jodå. Ökat fokus på och möjligheter till e-upphandling är bra för alla parter.

Hur pass viktigt är det svar som du och rapportören kommer att formulera?

– Regionkommitténs åsikter är betydelsefulla. Detta svar är inte ett ”i mängden” eftersom det kommer från ett organ inom EU.

Arbetet med remissvaret kommer att pågå under resten av våren och sommaren. Ett första arbetsdokument ska vara klart i slutet av april. Ett utkast för yttrande ska finnas i slutet av juni. I oktober sker plenarbehandling.

Fotnot: Regionkommittén representerar regionala och lokala intressen i EU och har totalt 344 ledamöter. Den fungerar som ett rådgivande organ till ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen. I kommittén sitter Catarina Segersten Larsson och ytterligare elva svenska representanter för svenska regioner, landsting och kommuner.