Överger CSN-kortet efter upphandlingskrångel. Foto: CSN.
Centrala Studiestödsnämnden har i flera års tid upphandlat rabatter inom ramen för CSN-kortet. Kortet har distribuerats till cirka 600 000 studerande på gymnasiet, komvux, folkhögskolan, yrkeshögskolan och studerande i utlandet.

I juni i fjol överklagade Studentkort i Sverige den senaste kortupphandlingen som vanns av Mecenat. De uteblivna korten innebar i början av höstterminen en del problem för studerande som ville utnyttja bland annat reserabatter.

I början av året kom domstolsbesked om att upphandlingen behövde göras om. Fast så blir det inte. Någon ny upphandling blir det dock inte.

CSN har beslutat att låta rabattkortet försvinna för att ersättas av kort som privata företag sköter om. Bedömningen är att de studerande inte ska påverkas negativt av förändringen.

– Vår uppgift är att upphandla områden där den privata marknaden inte kan tillgodose de studerandes behov ur ett studiesocialt perspektiv. Nu ser vi att marknaden klarar av att göra det på ett bra sätt när det gäller just rabatter, säger Jan Söderholm, ekonomichef vid CSN.

Redan i november skickade Mecenat ut sina egna kort till målgruppen. Detta efter att företaget hade begärt och fått ut filer med namn och adresser till studerande som tidigare haft CSN-kort.

Mecenat gav under 13 år ut CSN-kortet på uppdrag av CSN. Under den tiden har kortet utvecklats från ett enkelt papperskort med reserabatter till ett kort med studentrabatter från stora och små företag.

– Vi har alltid varit noga med att lyssna på studenterna och deras önskemål har varit med och styrt utvecklingen av studentrabatterna. Samtidigt har vi självklart uppfyllt myndigheten CSN:s önskemål om ett studiesocialt perspektiv, säger Jonas Levin, vd för Mecenat.

Studerande på högskolor och universitet påverkas inte av CSN:s beslut. Där sköts rabattsystemet redan helt av den öppna marknaden.

– Eventuellt blir det även fler leverantörer på den här marknaden i framtiden, säger Jan Söderholm.