Örebro läns landstings upphandling av ett nytt personaladministrativt system inleddes 2005. År 2007 slöts avtal med Agresso, ett avtal som hävdes av landstinget i början av år 2010 efter det att Agresso inte lyckats leverera enligt avtal.

Lokaltidningskritiken mot att 11 miljoner kronor satsades utan att något system kunnat driftsättas fick landstinget att börja utreda vad som gått fel. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska presentera hela sin granskning för landstingsstyrelsen först den 16 april, men en första rapport har gjorts till landstingsstyrelsens presidium.

Dessutom har revisorerna gjort en särskild delrapport om personaldirektören Maria Åkessons roll. Revisorerna friar personaldirektören från jäv. Hon hade en släktkoppling till en av Agressos underleverantörer och det beslutades därför att hon skulle stiga åt sidan under utredningstiden.

Bedömningen är att personaldirektören inte varit aktiv i de beslut som tagits av landstinget avseende val av system och leverantör. Bevis för eller tydliga indikationer på att jäv har förekommit i samband med denna upphandling saknas.

– Med detta underlag från revisorerna som grund har beslutats att Maria Åkesson kan återgå i sin ordinarie tjänst, säger Rickard Simonsson, landstingsdirektör vid Örebro läns landsting, som nu betraktar dessa frågetecken som uträtade.

Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson väntar nu på utredningen av hela händelseförloppet i upphandlingen:

– Det är viktigt att vi får detta genomlyst ur alla aspekter och jag utgår ifrån att vi kommer att få värdefulla synpunkter från revisorerna på hur vi kan arbeta bättre med den här typen av komplicerade processer.