I fjol betalade Trafikverket under stor uppmärksamhet ut 125 miljoner kronor till Balfour Beatty Rail för att säga upp ett avtal om järnvägsunderhåll i förtid. Nu har upphandlingen gjorts om – och samma företag tar ett av de tre underhållsområdena.

Joakim Olsson, chef för Underhållsområden inom Trafikverket, berättar att man inför den nya upphandlingen gjort flera förändringar i förfrågningsunderlaget. Uppdragets storlek beskrevs som ett av grundproblemen i den förra upphandlingen.

– Vårt anbud utgick ifrån de kostnader för personal och maskiner som rådde vid tillfället men under avtalstidens gång förändrades förutsättningarna dramatiskt och oförutsägbart, säger Carola Alzén, projektdirektör på BB Rail.

Trafikverket delade denna gång upp de 130 milen järnväg i Västra Götaland i tre separata områden. Infranord vann uppdraget i Öst och Väst. BB Rail tog Göteborg – trots att Infranords prislapp var lägre.

– Vi är glada åt att vi återigen fått förtroendet att hålla i driften och underhållet på järnvägarna i Västra Götaland, säger Ulf Johansson, regionchef väst på Infranord.

Uppdraget innefattar samtliga teknikgrenar som arbetar med förebyggande underhåll, vintertjänster, besiktning och åtgärdande av besiktningsanmärkningar samt felavhjälpning, skador olyckor och brott.

Det befintliga kontraktet med BB Rail löper ut 31 maj. De nya avtalen börjar därefter gälla den 1 juni för att avslutas den 31 augusti år 2015.

Totalt är uppdragen värda cirka 1,7 miljarder kronor. Det är nästan en fördubbling jämfört med tidigare, men i nivå med vad underhåll kostar i landets övriga delar. Trafikverket hävdar att man får en bättre tjänst, men en hel del pekar ändå på att BB Rail underprissatte sina tjänster.

– De nya kontrakten innebär även en kvalitetsförbättring med exempelvis både snabbare och bättre felavhjälpning, vilket i förlängningen gynnar trafiken, säger Joakim Olsson.