Sirius Humanum Ambulans hade avtal med Region Skåne om att sköta ambulansverksamheten i tre av de fyra distrikt som regionen är uppdelad i. När konkursen var ett faktum lyckades regionen genom snabba förhandlingar få Falck, som ansvarar för ambulanserna i ett distrikt, att ta över hela denna verksamhet.

– Det var ren tur att Falck kunde ta över med så kort varsel. Vad hade hänt om den kapaciteten inte hade funnits, undrar Vilmer Andersen, Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne.

Han uppskattar att det akuta problemet löstes. Däremot riktas kritik mot att Falck på detta sätt skaffat sig monopol på hela ambulansverksamheten under de ett och ett halvt år som ”nödavtalet” ska gälla. När ambulansverksamhet lades ut på entreprenad var regionstyrelsen tydlig med att ingen operatör fick ha ensamt monopol.

– Vad händer exempelvis om Falck också får ekonomiska problem?

Patientsäkerheten måste vara överordnad allt annat enligt partiet. Dessutom konstateras att avtalet leder till en merkostnad på cirka 40 miljoner kronor för Region Skåne.

Vänsterpartiet anser att ambulansverksamheten är en basal välfärdstjänst som ska vara i offentligt regi. Den ska inte belastas med de risker som avtal med privata bolag alltid innebär.

– Region Skåne bör ha stor beredskap och en riggad organisation som kan ta över privat verksamhet som inte håller måttet, menar Vilmer Andersen som till skillnad från den politiska majoriteten inte vill påbörja en ny upphandling.