NCC Roads vann Trafikverkets upphandling av vägunderhåll i Jokkmokk och Vilhelmina. De båda kontrakten tas över den 1 september och löper fram till och med den 31 augusti år 2016. Det sammanlagda ordervärdet är cirka 170 miljoner kronor.

– Trafikverkets beslut är ett välkommet besked. Vilhelmina gränsar till vårt driftsområde i Åsele, vilket kan innebära samordningsvinster, säger Stefan Bäcklund, affärschef på NCC Roads Nord.

Kontrakten gäller drift och underhåll av allmänna vägar i dessa båda driftsområden. Vilhelmina består av 112 mil väg, varav 43 mil är grusvägar. Driftsområde Jokkmokk har 70 mil väg, varav cirka en tredjedel grusväg.

Totalentreprenaden innebär att NCC Roads har beredskap dygnet runt för att säkra vägstandard och framkomlighet. Upphandlingen omfattar även drift och underhåll av en del fjällvägar som ställer speciella krav. Vintertid behöver de ofta hållas fria från drevsnö och vid särskilt svåra förhållanden måste de ibland stängas av.

NCC Roads kommer i Vilhelmina att behöva upphandla underleverantörer motsvarande 15-20 årsarbeten. I Jokkmokk är behovet 10-12 årsarbeten.

– Vår ambition är att vara proaktiva genom att föreslå, och på Trafikverkets uppdrag, genomföra förbättrande åtgärder inom ramen för projektbudgeten. Vägarna kommer att inventeras regelbundet och skador som uppstår under kontraktstiden är det upp till oss att åtgärda, säger Stefan Bäcklund.