Efter ett beslut i Malmö stads kommunstyrelse år 2009 har centrala upphandlingsenheten tillfälligt varit placerad under serviceförvaltningen. Som upphandlingschef fick Sanny Hell två år på sig bygga upp verksamheten.

Nu tar han klivet över till rollen som upphandlingsstrateg på centrala upphandlingsenheten:

– Efter 13 år på denna tjänst och pension som närmar sig ser jag det som en naturlig nedtrappning. Jag lämnar plats åt nya förmågor och intar en mer anonym roll, säger Sanny Hell.

Ingmar Simonson, direktör på serviceförvaltningen, säger att man har varit väldigt nöjda med Sanny Hells arbete och har fullt förtroende för hans professionalitet.

– Vi vill frigöra honom från chefskapet så han får mer tid till de tunga upphandlingarna som är omfattar hela Malmö stad. Hans kompetens behövs där.

Sanny Hell har jobbat med upphandlingsfrågor i chefsställning i nära 30 år och har stor erfarenhet av området.

– Vi har många nya unga medarbetare på centrala upphandlingsenheten som kan få nytta av den erfarenheten, säger han.

Serviceförvaltningen ska i samarbete med stadskontoret påbörja rekryteringen av en ny upphandlingschef. Dessutom pågår en utredning där det övervägs om centrala upphandlingsenheten ska ligga under stadskontoret.

– Just nu har vi en tät dialog med stadskontoret om var centrala upphandlingsenheten ska ligga. Den utredningen ska vara klar i maj, säger Ingmar Simonson.

Till den nya upphandlingschefen är rekryterad stannar Sanny Hell kvar på sin tjänst.

Kommunens upphandlingar har både risats och rosats. Miljöstyrningsrådets upphandlingspris ”utmärkt hållbar upphandlare” gick i år till Malmö medan en grovt felaktig upphandling av snöröjning har kritiserats av såväl lokalpress som domstolar.