I en hårt kritiserad och dessutom överprövad samordnad upphandling valde fyra landsting att år 2010 enbart anlita Dedicare för sina hyrläkarbehov. Fast avtalet blev inte vad landstingen i Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Östergötland (som utgör en sjukvårdsregion) hade hoppats på.

Dedicare lyckades dåligt med att erbjuda personal. Landstingens läkarnota förbilligades inte. Administrationsvinsten med att ha en leverantör infriades inte heller. Tvärt om ökade kostnaderna när landstingen tvingades vända sig till andra uthyrare.

Någon förlängning av avtalet med Dedicare var alltså inte aktuell. I den nya upphandlingen upprepade Landstinget Kronoberg inte misstagen från förra gången.

– Den här upphandlingen är mer leveranssäker, säger Marie Horvath, upphandlare vid Landstinget Kronoberg, som för SMålandsposten berättar att de hyrläkaravtal som ska gälla fram till och med oktober år 2014 är värda 39 miljoner kronor per år.

Upphandlingen delades upp i sex specialistområden: primärvård, kirurgi, invärtesmedicin, vuxenpsykiatri, bild- och funktionsmedicin samt barnkliniken och gynekologi.

Av de 17 företag som lämnade anbud har avtal tecknats med tio. Till de bemanningsföretag som lyckades bäst var Rent-a-doctor och Nurse Partner. Även Dedicare var med och budade, men lyckades inte kamma hem några uppdrag.

Utöver pris var kontinuitet i läkarbemanningen och leveransförmåga avgörande vid utvärderingen. Efter ett år kommer entreprenörernas insatser att utvärderas.