En av landets största upphandlingsverksamheter är på väg att byta organisatorisk hemvist. När den framtida försvarslogistiken mejlas ut vill regeringen flytta försvarets upphandlingar från Försvarsmaktens logistik till Försvarets materielverk, FMV.

Upphandlingsenheten tar vid verksamhetsöverföringen med sig oförändrade arbetsuppgifter och ansvar. Till de inköpsrelaterade uppgifter som inte kommer att flyttas hör Försvarsmaktens försäljnings- och uthyrningsverksamhet.

− Vi har ett komplext arbete framför oss, inte minst när det gäller hur försvarslogistiken ska ledas och styras för att förverkliga de effektiviserings- och besparingskrav vi har på oss, säger Leif Nylander, konteramiral på Högkvarterets produktionsledning.

Utöver upphandling flyttas även verkstäder, servicekontor, försörjningsledning och centrala förråd till FMV. Sammanlagt berörs cirka 1 500 medarbetare med förhoppningen att från år 2015 spara 750 miljoner kronor per år.

Även om datum för omröstning inte är bestämt än väntas riksdagen fatta beslut i frågan innan sommaren. Ska verksamhetsöverföringen ske per den 1 januari 2013, såsom regeringen vill, krävs ett beslut före halvårsskiftet.

– Det verkar som om det finns en politisk enighet runt denna förändring. Det är bra, för vi behöver ett beslut innan sommaren för att kunna genomföra planen i tid, säger Dan Ohlsson, överdirektör vid FMV.

I väntan på beslut pågår tre parallella arbeten. Själva överföringen av personal och verksamhet mellan de två myndigheterna planeras liksom uppbyggnad av den nya organisationen. Ett tredje spår är hur ledning och beställning ska fungera mellan och i de två myndigheterna.