Inköp24 fortsätter att presentera sin kartläggning av svenska inköpares löner.

Diagrammen här ovan visar ett tydligt samband mellan lönenivå och hur pass nöjd man är med sin ersättning. Av den fjärdedelen av inköpscheferna som är mest välbetald tycker 55 procent att deras månadslön är tillräcklig. Endast sex procent i den gruppen tycker att deras lön borde vara högre.

Inköpsassistenterna följer samma trend. Här är hälften av de med högst lön nöjda eller mycket nöjda. Endast 17 procent anser att deras lön är för låg.

Studerar man däremot de 25 procent som har den lägsta lönen blir resultatet annorlunda. Här svarar sex av tio inköpschefer att de är missnöjda med sin ersättning. Motsvarade siffra för inköpsassistenterna är 67 procent.

Ingen av inköpsassistenterna med lägst ersättning är nöjda med vad de får i plånboken varje månad. Endast en av tjugo inköpschefer med lägst lön tycker att deras ersättning är tillräcklig.

Undersökningen genomfördes mellan 9 och 29 september 2011. Totalt svarade 1 197 personer.