Carina Nordqvist Falk, till vardags på Region Skåne där hon dagligen arbetar med uppföljning kommer att dela med sig av sina erfarenheter.
För fjärde året är det  dags för Upphandling 24:s konferens på temat upphandling av vård och omsorg. Som en röd tråd genom heldagskonferensen går frågor om kvalitetskrav och uppföljning.

– Att göra uppföljningar är alltid viktigt men just nu är frågan aktuellare än någonsin. Det har vi fångat upp i årets konferens och alla våra talare kommer att beröra ämnet på något sätt, säger Bo Nordlin, chefredaktör på Upphandling 24 och konferensens moderator.

Konferensens tema slås an redan i dagens fösta föredrag som hålls av Berit Johansson från Västerås stad. Hon har lång erfarenhet av att ställa och följa upp kvalitetskrav och kommer att berätta om sina erfarenheter. Även Carina Nordqvist Falk från Region Skåne jobbar dagligdags med uppföljningsarbete. Hon kommer ge en bild av hur arbetet går till och även diskutera den viktiga balansen mellan kontroll av utförarna och deras behov av frihet i arbetet.

Extra vikt lades vid utformning av kvalitetskriterier när landstinget i Gävleborg upphandlade driften av Bollnäs sjukhus. Avtalsdirektör Petter Karlsson berättar om hur det gick till och vilket resultatet blev. Lena Svensson från SKL tar upp nästa fas, det vill säga hur uppföljningsarbetet av välfärdstjänster kan göras med stöd av de verktyg som har tagits fram inom projektet Kvalitetssäkrad välfärd.

Dagen bjuder också på två konkreta exempel på hur kvalitetsarbete kan se ut. Elisabet Sundelin, stabschef i Solna stad berättar om hur vård- och omsorgsboende med profilinriktning ökar boendekvaliteten och Per Törnvall, kommunchef i Vaxholm stad, ger tips om vad man bör tänka på och vad man bör undvika när man arbetar med konkurrensutsättning och valfrihetssystem.

Här kan du läsa mer om konferensen som hålls på World Trade Center i Stockholm och.