Resandet med kollektivtrafik i Sverige ökade med sex procent mellan åren 2007 och 2010. Fast kostnaderna steg under samma period med hela 25 procent. I ett försök att stoppa kostnadsökningarna har aktörerna inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik definierat gemensamma rekommendationer och standarder för upphandlingar.

Fast många trafikhuvudmän har helt sonika struntat i dessa rekommendationer. Enligt en rapport från Bussbranschens Riksförbund frångås rekommendationerna framför allt när det gäller standardisering av bussarna och indexräkning.

Mot bakgrund av målet om fördubblat kollektivtrafikresande är det angeläget att vända trenden och få fler resenärer till lägre kostnad. Det menar Anna Grönlund, förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund och ordförande i Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik:

– Vi vet att vi kan göra det bland annat genom att arbeta smartare, till exempel genom att följa branschens rekommendationer kring standardiserade fordon och på så sätt pressa produktionskostnaderna.

Ett genombrott kan nu vara på gång för den branschgemensamma avtalsprocessen med tillhörande modellavtal och avtalskravbilagor. När Skånetrafiken tar steget och inför en ny avtalsmodell i syfte till att få fler och nöjdare kunder utgår man från de rekommendationer som har tagits fram med bred förankring hos branschens aktörer.

– Vår förhoppning är nu att vi tillsammans med våra trafikföretag och andra intressenter vidareutvecklar nya arbetssätt där avtalens fulla potential nyttjas till att nå de resandemål vi satt för framtiden, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör vid Skånetrafiken, som har ett förflutet på Nobina.

I Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik samverkar sedan 2008 Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och Trafikverket