Nu är det fritt fram för kommuner, landsting, regioner och deras bolag att avropa från ramavtalet Banktjänster 2012. Swedbank är utvald leverantör för samtliga geografiska anbudsområden i den upphandling som SKI, SKL Kommentus Inköpscentral, just avslutat.

Swedbank har hjälp av en rad underleverantörer som till exempel Sparbankerna med 59 lokala banker. Swedbank Babs, Entercard, American Express, Euroclear och JP Morgan bistår också med olika tjänster.

Avtalet är enligt Maria Lilja, ansvarig upphandlingskonsult på SKL Kommentus Inköpscentral, mycket enkelt att utnyttja. Den avropande myndigheten gör en förnyad konkurrensutsättning och får sitt kundanpassade pris utifrån avroparens volymer och förutsättningar.

– Istället för att lägga resurser på själva upphandlingsprocessen ges möjlighet att istället använda Swedbanks och Sparbankernas tjänster och e-tjänster för att utveckla avroparens verksamhet, säger hon.

Torbjörn Hamrin, ansvarig för offentlig sektor i Swedbank, menar att avtalet gynnar både avropare och medborgare:

– Enkelheten med att avropa banktjänster på ramavtalet frigör inte bara tid för kommuner och landsting, utan är också en bra möjlighet för dem att fortsätta arbetet med att modernisera och effektivisera sina finansfunktioner.

Ramavtalet gäller fram till och med den 3 maj 2016. Det omfattar bland annat koncernkonto med kredit, betalningsförmedling, kortinlösen, e-faktura, löneförmedling, betalkort och resekonto.