Carl-Johan Hultenheim led er en av de åtta utvalda. Foto: Atea.
Upphandlingen av servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster är avklarad. Statens inköpscentral har skrivit på avtalen med Atea, Caperio, Dell, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, Oracle och Proact.

IBM är tillbaka som leverantör efter att ha frånvarande under den senaste avtalsperioden. På Atea, som inte haft motsvarande ramavtal tidigare, är man också nöjda med utfallet:

– Avtalet ger Ateas kunder ett brett utbud av produkter och tjänster, oavsett vilket fabrikat man föredrar, allt från ett och samma ställe, säger Carl-Johan Hultenheim, vd för Atea Sverige.

Alla myndigheter och verk samt merparten av landets kommuner och landsting och kan från och med den första augusti avropa på avtalet. De åtta leverantörerna kommer att konkurrera om årliga inköp för cirka 850 miljoner kronor.

Enligt statistiken har staten hittills stått för 70 procent av inköpen. Kommuner och landsting var under typåret 2010 ungefär lika stora avropare med 15 procent var.

Avtalet gäller under ett och ett halvt år med möjlig förlängning i ytterligare två och ett halvt år. Avrop av servrar och lagringslösningar sker i förnyad konkurrens.

– Vi ser fram emot att starta vårt uppdrag så snart som möjligt, säger Christer Haglund, CEO på Caperio.

Ursprungligen var tio företag intresserade. Cygate och Unisys sorterades bort under anbudsutvärderingen.