Upphandling24 fångar upp det stora intresset för hållbarhetsfrågor i höstens konferens Att upphandla med miljö och sociala krav. Konferensen arrangeras i Stockholm den 27 september och bjuder på ett brett spektrum av talare och ämnesområden.

Fokus ligger på handfasta erfarenheter av praktiskt arbete med att ställa sociala krav och miljökrav på inköpsområdet. Eva Stål som är Ikea Sveriges koordinator för hållbarhetsfrågor finns på plats för att berätta om hur företaget har utvecklat sin uppförandekod Iway.

Emma Johansson, upphandlare i Malmö stad, kommer att ge en bild av hur staden framgångsrikt jobbar på flera fronter med att ställa miljökrav i upphandlingar. Exempel hämtar hon bland annat från sina erfarenheter av att upphandla kontorsmaterial, men även livsmedel.

Helena Sagvall från Upphandlingsbolaget i Göteborg och Anders Kuylser från Botkyrka kommun kommer att belysa den etiska sidan av hållbarhetsfrågorna.

Helena Sagvall gör det genom att berätta om sina erfarenheter av att personligen ha varit på plats för att inspektera hur de etiska kraven på tillverkning av arbetskläder efterlevs i Litauen. Anders Kuylser ger å sin sida en bild av de erfarenheter som Botkyrka kommun har av att ställa krav på trainee-platser i upphandling, något man var först i Sverige med att genomföra.

Den mycket aktuella frågan om livscykelkostnadsanalys kommer också att tas upp under heldagskonferensen. Här är det Miljöstyrningsrådet som genom Annie Stålberg visar hur LCC kan användas i upphandling och bidra till en positiv utveckling både för miljö och ekonomi.

Från Östersund kommer Sven Wadman som är verksam på Jegrelius, institutet för grön kemi. Han kommer att berätta hur produkters hållbarhet kan utvärderas med hjälp av LCA- och kemikalieanalys i upphandling. Transporter är en annan viktig fråga som kommer att få sin belysning med hjälp av logistikern Olof Moen. Han kommer att diskutera de miljökonsekvenser som kan uppnås med hjälp av samordnade transporter.

– Det ska bli mycket spännande att få de alla de här viktiga hållbarhetsfrågorna belysta av duktiga experter på området, säger Bo Nordlin, chefredaktör för Upphandling24 och konferensens moderator.

För anmälan och program, klicka här.