Stockholm får billigare labbsvar än Örebro.
Konkurrensutsättning genom upphandling är en nyckelfaktor till lägre priser för medicinska laboratorietjänster. Det visar en kartläggning som Konkurrensverket har gjort av sex landsting som ett led i verkets tillsyn över lagen om valfrihetssystem.

Enligt rapporten ”Konkurrens inom laboratorietjänster” (pdf) rapporterar de landsting som genomfört en konkurrensutsättning inom området positiva resultat.

– I de fall det är möjligt bör fler landsting följa efter och införa valfrihetssystem för denna typ av tjänster. Då kan mer pengar frigöras för en bättre vård, säger Dan Sjöblom, generaldirektör vid Konkurrensverket.

Ett exempel från rapporten visar att en CRP-analys, som är vanlig vid infektioner, kostar 33,57 kronor i Örebro som är det dyraste landstingsområdet. I Stockholm, där en upphandling gjorts, är kostnaden för samma analys endast 4,31 kronor.

Stora skillnader finns också för PSA-analys (urinvägsinfektion). Primärvården i Örebro läns landsting har en kostnad på 136,60 kronor per prov medan VG Region och Stockholms läns landsting kommer undan med 28,55 respektive 30,65 kronor.

Konkurrensverket rekommenderar nu landstingen att skapa konkurrensneutralitet mellan olika laboratorier och undersöka möjligheterna till konkurrensutsättning. Öppna it-system förbättrar möjligheterna för laboratorier att etablera sig.

– Jag hoppas att fler landsting ska följa efter och använda sig av de möjligheter som en konkurrensutsättning ger, säger Leif Nordqvist, projektledare på Konkurrensverket, som särskilt pekar på Region Skånes förutsättningar att genomföra en upphandling och införa ett valfrihetssystem.