Bör- och skallkraven i Skellefteå kommuns upphandling av arbetskläder för inomhusbruk var otydliga. Därför dömer förvaltningsrätten kommunen att göra om anbudsprövningen i den upphandling som vanns av leverantören Bergdahls.

Invite Europe i Trosa rankades tvåa i upphandlingen. Bolaget menar att man hade vunnit om utvärderingen av anbuden hade gått rätt till.

Av förfrågningsunderlaget framgick att kommunen ville ha pris på byxor i två färger – en ljus och en mörkare, dock ej svart. Kravet på att svart inte kunde godtas förstärktes dessutom i form av ett svar på en inkommen fråga under upphandlingens gång.

Bergdahls erbjöd denna artikel i khaki och svart. Invite, som tvingades att ta in en icke lagerförd färg i sitt anbud och därmed fick höjda kostnader, menar att konkurrentens anbud strider mot kommunens skall-krav.

Av Skellefteås argumentation framgår att man vill undvika alltför mörka kläder på den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Fast att ordalydelsen ”ej svart” i kravspecifikationen skulle vara ett skall-krav tillbakavisas dock. Det beskrivs som ett önskemål, alltså ett bör-krav. Att svaret på den uttryckliga frågan om svart färg kunde tillåtas besvarades med nej var ett missförstånd.

Förvaltningsrätten dömer ut förklaringarna. Det aktuella kravet kan inte tolkas på annat sätt än att det har varit fråga om ett skall-krav skriver rätten i sin dom. Domstolen noterar dessutom att både Invite och Bergdahls har uppfattat det omtvistade aktuella kravet som obligatoriskt, men att upphandlingsvinnaren av misstag offererat svarta byxor.