I många upphandlingar är referenser helt avgörande. Därför är det oroväckande allt allt färre kommunala tjänstemän tenderar att ta sig tid för att ställa upp som referent. Det säger Staffan Bruzelius, koncernchef för Bemannia Group, som beskriver risken att uteslutas ur en upphandling på grund av ett obesvarat mail:

– Om en referent inte besvarar ett utskickat mail från upphandlaren så stryks vårt anbud och vi får aldrig tillfälle att täcka den bristen. Det är absolut inte rättvist.

Han passar på att lyfta på hatten och tacka de referenter som gör sitt jobb. De ska ha all heder och tack för sin medverkan, trots att det ibland kan bli lite för mycket, säger han. Problemet är de som inte svarar:

– Det händer att referenter inte vill svara på samtal från upphandlaren trots att det bara skulle ta ett par minuter.

Staffan Bruzelius berättar om en referent som inte ens velat konfirmera att de haft en av Bemannias konsulter hos sig.

– I ett av dessa fall har vår konsult varit hos det kommunala bolaget i över fyra år så det är inte fråga om en missnöjd kund.

Kritiken riktas inte enbart mot dem som inte svarar. Upphandlingarnas utformning skulle kunna ändras. Idag är det inte ovanligt att det i en upphandling krävs 15–25 referenser:

– Upphandlaren kanske inte behöver kräva överväldigande många referenser för varje upphandling. Många uppdrag kan ju verifieras på annat sätt – via orderbekräftelser eller avropsdokument.