Malmö högskolas idrottsvetenskapliga institution är trångbodd. De nuvarande lokalerna i fastigheten Orkanen på Nordenskiöldsgatan i Malmö räcker inte för cirka 700 studenter och ett 50-tal medarbetare.

Institutionen behöver nya utbildningslokaler på drygt 3 000 kvadratmeter som kan hysa bland annat föreläsningssalar, mötes- och kontorsrum. I ytan ingår även en multisporthall med omklädningsrum.

I och med att statliga universitet och högskolor inte får äga fastigheter gick högskolan under våren ut i en upphandling. Den avbryts nu eftersom det har kommit in för få anbud.

– Ett tråkigt beslut att fatta som gör att vi nu förlorar viktig tid, säger Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola.

Bara World Village of Women Sports fullföljde med ett bud. Alltför magert enligt högskolan som skickade förfrågningsunderlag till de hyresvärdar som anmälde intresse och som uppfyllde de initiala kraven.

– Det vore oansvarigt att fatta något annat beslut än att avbryta eftersom vi inte har kunnat jämföra olika anbudsgivares anbud och anta det alternativ som är bäst för oss, säger Stefan Bengtsson.

Det bud som faktiskt kom in uppfyller heller inte förfrågningsunderlagets kriterier eftersom det innehöll reservationer.

Högskolan ska nu se över kravbilden för att därefter gå ut i en ny upphandling. Förhoppningen är att locka fler anbud:

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att göra det kommande förfrågningsunderlaget så attraktivt som möjligt för så många som möjligt, avslutar Stefan Bengtsson.

Den avbrutna upphandlingen innebär att planerna på ett kvinnosportcentrum i Malmö är fortsatt osäkra.