Catharina Elmsäter-Svärd vill inte detaljstyra. Foto: Sandra Baqirjazid.
Trafikverket har förlängt det nuvarande avtalet med Destination Gotland om färjetrafik mellan Gotland och fastlandet med två år för att hinna göra en genomarbetad upphandling. Nu räds gotlänningarna resultatet av detta arbete.

Det finns en utbredd oro för dyrare och sämre fastlandsförbindelser. Eftersom det kommande trafikavtalet blir så pass långvarigt, mellan år 2017 och 2030, menar man att det måste vara gynnsamt.

Gotlandsupproret passade på att under Almedalsveckan i Visby lämna över 45 000 namnunderskrifter till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Kravet är att färjetrafiken ska jämställas med vägtrafiken och att färjorna ska ses som en del av det svenska vägnätet.

Därför ska det, menar de som står bakom upproret, inte vara dyrare att åka med färjan än att ta sig motsvarande sträcka på väg. För denna uppfattning får öns invånare stöd av Nynäshamn och Oskarshamn, de båda färjekommuner som har trafik till Gotland.

– Vi delar det synsättet och kommer att agera gemensamt i en skrivelse, bekräftar Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

Trafikverket väntas gå ut med ett förfrågningsunderlag under hösten. Till de nya grepp som diskuteras hör att, i förhoppningen att attrahera fler budgivare, öppna för långsammare färjor än idag. Detta har inte mottagits väl av färskvaruproducenter på Gotland.

– Tidigare har avtalet varit väldigt detaljerat och det har hämmat utvecklingspotentialen för alla, menar Catharina Elmsäter-Svärd.