Konkurrensverket krävde Malmö stad på 170 000 kronor i böter för kommunens otillåtna direktupphandling av vinterväghållning. Bötesbeloppet motsvarar 7,5 procent av kontraktssumman.

Bakgrunden till upphandlingsskadeavgiften är att kommunen tecknade avtal med MM Minigräv utan den annonsering och konkurrensutsättning som lagen kräver.

Efter att en konkurrent, Kom Transport, klagat på affären har förvaltningsrätten och därefter också kammarrätten slagit fast att det var fråga om en otillåten direktupphandling. Avtalet förklarades därför ogiltigt.

Trots att Malmö stad ansåg sig ha förmildrande omständigheter – man tyckte sig inte hinna med en annonserad upphandling – går förvaltningsrätten helt på övervakande myndighets linje. Även kammarrätten har avfärdat den ”synnerliga brådska” som angetts.

Konkurrensverket får rätt både vad gäller beräkningen av avtalets värde och bedömningen av allvaret i överträdelsen.

Den nu bötfällda upphandlingen har fått stor lokal medial uppmärksamhet i och med att kommunens ”snögeneral” och gynnad företagare var medlemmar i samma mc-klubb. Det var Konkurrensverket som på eget initiativ tog ärendet till förvaltningsrätten.