Antalet annonserade upphandlingar ökade med tre procent mellan åren 2011 och 2010 samtidigt. Andelen överprövningar ligger dock kvar på samma nivå, 7 procent, enligt ny statistik (pdf) från Konkurrensverket.

Även om det kanske inte låter så i debatten är ”lägsta pris” inte så vanligt som man kan tro. Cirka 48 procent av 2011 års upphandlingar avgjordes efter kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet mot 36 procent för ”lägsta pris”. I 16 procent av fallen framgick inte detta av insamlad statistik.

Under 2011 annonserade över 1 300 myndigheter 19 314 upphandlingar i svenska annonsdatabaser. Det gör antalet 3 procent högre än året dessförinnan. Jämfört med 2009 har antalet annonser ökat med 12 procent.

Vanligast är anläggningsentreprenader som utgjorde 39 procent av alla upphandlingar. Det i särklass vanligaste upphandlingsförfarandet är förenklat förfarande som användes i sju av tio upphandlingar.

I genomsnitt kommer det in 4,2 anbud i varje upphandling, en minskning från 2010 års notering på 4,4. Störst var leverantörsintresset inom området fritids-, kultur- och sporttjänster där i genomsnitt 7,5 anbudsgivare lämnade anbud.

Den myndighet som annonserade flest upphandlingar var Trafikverket med 925 stycken. Därefter följer Göteborgs stad och Stockholms stad, med 337 respektive 283 upphandlingar. Kommuner och landsting svarade tillsammans för hälften av alla upphandlingar.

Grundmaterialet till Konkurrensverkets rapport kommer från Visma Opic. Verket slänger in ett förbehåll genom att poängtera att uppgifterna inte har samlats in för statistikändamål och att de inte har kvalitetssäkrats av myndigheten.

Till skillnad från övriga EU-länder har Sverige inte någon nationell annonsdatabas. Visma Opic har dock genom samarbete med andra databaser och ett aktivt insamlingsarbete uppgifter om i princip samtliga upphandlingar som annonserats i Sverige.